Pytania? Zadzwoń: +48 798 654 302 lub napisz sklep@perukiswiata.pl

Promocje
Medyczna peruka syntetyczna, nr PW129, kanekalon japoński, fale, kolor: czekolada nr2
Medyczna peruka syntetyczna, nr PW129, kanekalon japoński, fale, kolor: czekolada nr2

530,00 zł

Cena regularna: 590,00 zł

Najniższa cena: 590,00 zł
szt.
Peruka N87, ombre, premium 3D
Peruka N87, ombre, premium 3D

500,00 zł

Cena regularna: 690,00 zł

Najniższa cena: 690,00 zł
szt.
Peruka Ellen Wille PS DC11, seria Giorgio Montana : model Leticia, włosy krótkie
Peruka Ellen Wille PS DC11, seria Giorgio Montana : model Leticia, włosy krótkie

600,00 zł

Cena regularna: 950,00 zł

Najniższa cena: 725,00 zł
szt.
Profesjonalna peruka syntetyczna nr CD1L, kanekalon japoński 3D, lace front, fale, kolor: popielaty blond na odroście
Profesjonalna peruka syntetyczna nr CD1L, kanekalon japoński 3D, lace front, fale, kolor: popielaty blond na odroście

640,00 zł

Cena regularna: 680,00 zł

Najniższa cena: 680,00 zł
szt.
Peruka NE10, włosy naturalne brazylijskie, kolor: naturalny ( między czernią a brązem ), loki
Peruka NE10, włosy naturalne brazylijskie, kolor: naturalny ( między czernią a brązem ), loki

1 700,00 zł

Cena regularna: 2 300,00 zł

Najniższa cena: 2 300,00 zł
szt.
Peruka NE11, włosy naturalne, kolor: brąz z blondem, fale
Peruka NE11, włosy naturalne, kolor: brąz z blondem, fale

2 900,00 zł

Cena regularna: 3 300,00 zł

Najniższa cena: 3 300,00 zł
szt.
Peruka EK32, włosy naturalne , kolor: ciemna gorzka czekolada
Peruka EK32, włosy naturalne , kolor: ciemna gorzka czekolada

3 600,00 zł

Cena regularna: 4 000,00 zł

Najniższa cena: 4 000,00 zł
szt.
Peruka O30J, ombre ciemny blond, premium
Peruka O30J, ombre ciemny blond, premium

680,00 zł

Cena regularna: 730,00 zł

Najniższa cena: 630,00 zł
szt.
Produkt dnia
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Reklamacje

PODSTAWOWE INFORMACJE.

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

2. Wada Produktu:

 • wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży,
 • Produkt ma wadę fizyczną także w razie jego nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produkt bez wad. Jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.

2. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:

 • dane kontaktowe Klienta ułatwiające i przyśpieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
 • wskazanie reklamowanego Produktu i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń,
 • określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży tj.: usunięcie wady lub wymiana Produktu na nowy lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny przy jednoczesnym wskazaniu kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży.               

3. Zapisy w punkcie 2. powyżej są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży, w związku z  korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może złożyć:

 • pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Zakładowa 6, Żabokliki, 08-110 Siedlce,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@perukiswiata.pl

5. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres kontaktowy podany przez Klienta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

6. Klient korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Zakładowa 6, Żabokliki, 08-110 Siedlce, przy czym:

 • w przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca,
 • w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem (np. Przedsiębiorcy) koszty dostarczenia Produktu ponosi Klient.

7. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Produktu ponosi Klient.

9. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

10.  Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością Sklepu Internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego, którego właściwość ustala się według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH.

1. Sprzedawca informuje, że korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

2. Korzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny.

3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do właściwego dla Sprzedawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (http://wiih.org.pl/index.php?id=125) z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w trybie umożliwienia zbliżenia stanowisk stron lub w trybie przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu,
 • zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej (http://wiih.org.pl/index.php?id=125) z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu,
 • uzyskania bezpłatnej pomocy i niezbędnych informacji u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl) lub organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną praw konsumentów (np. http://www.konsumenci.org/),
 • skorzystania z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE). Dzięki wykorzystaniu platformy ODR, Konsument ma możliwość łatwego i wygodnego zgłoszenia skargi dotyczącej zakupu internetowego i rozstrzygnięcia go drogą elektroniczną.  Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

4. Szczegółowe informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w tym dane punktu kontaktowego, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl